EP​/​LP

by Rutka Laskier

/
  • Streaming + Download

     

1.
08:06
2.
3.
4.

about

DIY

credits

released March 8, 2015

Happy Mutant Recording Studio
Mix: Pavel Sikora
Master: Pavel Sikora
Cover: SHITEX
Thanks to: Gagi, Pavel, Vítek, Honza, Kašik and everyone else

tags

license

all rights reserved

about

Rutka Laskier Czech Republic

contact / help

Contact Rutka Laskier

Streaming and
Download help

Track Name: DEN ZA SNEM
DEN ZA SNEM

Duši se nechce
Oči se klíží
Letí za snem
Křídlo ho bolí
Jitro už slyší
Vzbudí se sluncem
Červená vlitá do modré
Noc přehluší

Den za snem

On už nemá sil
Nemá proč by se díval
Nemá cíl
Na zem a kroky hledí
A nepovzbudí se z momentů
Dokud si neuvědomí
Že spadnout může i ze dna dolů

Vím, že o nic nejde
Že musí, musí žít
Sám sebe mate myšlenkou
Převážení váhy na stranu svou
Ale prožije
Ten stejný den za snem

Den za snem

Bloudil
Hledal
Objevil
Zahořel

Bloudil
Hledal
Objevil
Zahořel
Hýčkal
Myslel, že vlastnil svět.


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


The Day after a dream

The soul puts up resistance. The eyes are closing. He's flying for a dream. His wing's in sore. He can already hear the morning. He'll wake up by the sunlight. The red poured into the blue drowns the night. The day after a dream.
He doesn't have a strength anymore. There is no reason for him to look around. He doesn't have any goal. He looks down on the ground and his gait. And there is no moment for him to buck up from it. Until he´ll realize that he can fall down from the bottom. I know there’s nothing going on. That he has to..he has to live. He confuses himself by the idea of turning things back in his favor. But he’s going to live through the same day after a dream. He's been wandering, seeking, finding, enthusing, wandering, seeking, finding, enthusing, pampering. He thought that he's owned the world.
Track Name: CHÁPAT - UČIT SE - MILOVAT
Co lidi chtějí
K tomu jsou lhostejní
Prázdný slova
Chybí koření

Strach - Strach - Strach

Chování jednoho člověka podněcuje chování jiného člověka
A reakce druhého člověka zpětně ovlivňuje chování prvního člověka
Všechno souvisí se vším
Každý souvisí s každým
A my žijeme v nudným filmu
Ke kterému si sami píšeme scénář
Vrozené vlohy - temperament - charakter
Intelekt - vnímání - schopnosti jsou dary
A my je na bázi mechaniky znásilňujeme

Vjemy - vůle - strach

A přitom stačí tak málo

Pocit bezpečí a porozumění
Laskavé a klidné prostředí
Schopnost chápat, učit se a milovat
Schopnost dávat, rozumět - nelitovat


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


PERCEIVE - LEARN - LOVE

What the people want. The're apathic to it. Empty words. It's like a food without a taste. Fear! Fear! Fear! The behavior of one man encourages the behavior of other one. And reactions of the other one on the rebound have an effect on behavior of the first one. Everything‘s related to everything. Everyone’s related to everyone. And we live in a slacky movie to which we write the sctipt by ourselfes. Embedded talent – temperament – personality - intellect – perception – these abilities are gifts and we’re raping them mechacally.
Perseptions – will - fear.

And it all takes so little.

A feeling of safety and empathy.
A capability to perceive, learn and love.
A kindly and calmly surroundings.
A capability to give, understand – Don’t regret.
Track Name: ZNIČIT - ZMĚNIT - STAVĚT
ZNIČIT - ZMĚNIT - STAVĚT

Říkali, že neví proč slábnem
Já si myslel, že to zvládnem
Říkali, že všechno se dá změnit
Já nevěděl, že změnit znamená zničit

Ničím abych mohl stavět

Otlačíš do písku své dívčí dlaně
Já vezmu svoje – otlačím na ně
Pak dívám se do těch dlaní
A připadá mi, jako by ani nebyly součástí mého těla
A cítím obrovskou tíhu všeho světa
Vždyť i trápení je cesta
A cítím obrovskou tíhu šeho světa
Vždyť i trápení je cesta

Mám v sobě všechno a nic

Omlouvám se všem svým květinám
Už nechci být jen prostředníkem mezi Vámi a světem
A nechci se podílet na těchto věcech
A stát se součástí rozkladu

A tak tu bloudím světem
Sám sebe hledám
Samotou jsem
A přesto samotnou ji neznám
Tak tu bloudím světem
Sám sebe hledám


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


DESTROY - CHANGE - BUILD

They told me they don't know why we are weakening. I thought we'll make it. They told me that everything could be changed. I didn't know that to build actually means to destroy.

I destroy so I could build.

You print your girlish hands into the sand. I take mine and print them back on yours. Then I gaze into my hands and it seems to me like they wouldn't even be a part of my body. And I feel the great heaviness of the world. After all, the misery is the way as well. I have everything and nothing in myself. I apologize to all of my flowers. I don't want to be in-between you and the world anymore. I don't want to participate in these things and become the part of disintegration.

And so I wander the world
seeking for myself
I am solitude
In spite of solitude I don't know
Track Name: TOUŽIT - SMÁT SE - NEŽÍT
TOUŽIT - SMÁT SE - NEŽÍT

Moc se směju - moc se směju - moc se směju - moc se směju
Moc se směju tomu jak mi je
A rozhodně si nedělám naděje
Když dosáhnu toho po čem toužím
Když nebudu mít žádnou motivaci
Tak nebudu mít žádnou motivaci
Tak zemřu touhou nežít
A lež je oblíbeným doplňkem stravy
Vím!
Jedinec se bojí vykročit z řady
Vím!

Ztratil jsem pro co jsem bojoval
Abych zachránil, oč jsem se nejvíc bál

Přes mraky co plují nad náma
Nevidím, mám pocit že je tma
Necítím vítězství, i když jsem neprohrál
Ztratil jsem, pro co jsem bojoval
Vážím kapky slov, co ulpí na mých rtech
Nepotřebuju slova, nemám co bych řekl
Přišel jsem o část sebe
Vytratili se ze mě zbytky toho, co ve mě nebylo
Přesto dál marně hledám to, co mě zabilo


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


DESIRE - LAUGH - NOT TO LIVE

I laugh a lot - I laugh a lot - I laugh a lot - I laugh a lot
I laugh a lot at the way I feel like and I don’t give myself any hope. If I reach something I desire, I won’t have any motivation. If I wouldn’t have any motivation I don’t have to live anymore. And a lie is a favourite side dish. I know. An Individua is afraid to step off the line.

I know!

I’ve lost what I was fighting for to save what I wanted the most. Over the clouds that are flowing above us I can’t see anything. I feel like it’s dark. I don’t feel victory regardless I haven’t lost. I've lost what I was fighting for.
I appreciate drops of words that are stucked on my lips. I don’t need any words, there is nothing else I'd like to say. I’ve lost a part of myself.

Remains of things that have never been in me have faded away.
I still continue to search for what’ve killed me.